Airbnb – interfejs dla gospodarza.

Jak to działa – interfejs dla gospodarza na przykładzie Airbnb. Jak się poruszać po portalach z ogłoszeniami? Na co warto zwracać uwagę? Zobacz, jak wygląda interfejs od środka.

Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tych stronach przysługują wyłącznie Rent Consulting. Dokumenty do pobrania są tylko i wyłącznie do użytku własnego nie można ich sprzedawać ani udostępniać osobom postronnym.

×
×

Koszyk